Regler for træningsskydning

* Der skydes efter Danmarks Jægerforbunds Regler for flugtskydning.
* Mesterskytter skyder til 40 duer
* A-skytter og Junior-skytter skyder til 40 duer - Juniorrækken består af
   unge skytter til og med det år, hvori skytten fylder 20 år.
* Der skydes træningsskydning hver: Lørdage i februar og marts måned, samt første lørdag i april, her efter hver tirsdag i april, maj, juni, juli og august måned, samt alle lørdage i september. Den sidste lørdag i september tæller ikke til tavlen
* Den sidste lørdag i september uddeles en træningspokal til sæsonens bedste
   skytte i hhv. Mesterrække, A-række og Juniorrække. Pokalerne er til
   ejendom. Kun medlemmer af Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforening kan
   vinde en træningspokal.
* Resultatet af den første runde til hver træningsaften noteres på et
   resultatskema i klubhuset, og kun den første runde fra hver træningsaften
   tæller dermed i sæsonens samlede resultat.
* De 15 bedste skydninger for en skytte tæller i det samlede resultat for
   sæsonen. Sæsonens sidste skydning tæller ikke med i det samlede
   resultat.
* Ved sammentælling af sæsonens samlede resultat tæller først antal duer,
   derefter antal skud. Hvis der er flere skytter med samme resultat, tæller
   den 16. skydning. Hvis der fortsat er lighed, tæller den 17. skydning osv.
* Skytter, der deltager i amtsturneringen kan overføre resultatet fra en
   udebaneskydning, såfremt denne er afholdt en tirsdag.
* De fem bedste skydninger i den foregående sæson afgør, hvilken række
   en skytte skyder i. Hvis gennemsnittet af de fem bedste skydninger i de 2
   foregående sæson er under 21, skydes i A-rækken. Hvis gennemsnittet
   er 21 eller derover, skydes i Mesterrækken. hvis en skytte ikke har haft
   fem skydninger på banen i den foregående sæson, vurderer bestyrelsen,
   hvilken række skytten skyder i. I tvivlstilfælde kan bestyrelsen forlange
   fremvisning af A-skyttebevis.

Skydelederen på banen er flugtskydningsformanden eller den ældste tilstedeværende flugtskydningsinstruktør.

 

Regler for åben pokalskydning

* Der afholdes pokalskydning for alle én gang pr. sæson.
* Alle ken deltage i denne pokalskydning. Både medlemmer og
   ikke-medlemmer
* Pokalskydning afvikles som en traditionel jagtskydning til 24 duer. I     
   mesterrækken skal der dog skydes til 40 duer.
* Prisen for deltagelse i skydningen er 2 gange den alm. kortpris.
* Der dystes i to discipliner - lukket skydning og åben skydning, og der
   uddeles præmier og pokaler i begge discipliner. Kun det første kort, der
   skydes, tæller i den lukkede skydning. De efterfølgende kort tæller alle i
   den åbne skydning. Hvis skytten kun ønsker at deltage i den åbne
   skydning, skal dette meddeles i forbindelse med køb af det første
   skydekort.
* Inden uddeling af pokaler sikres det, at skytten er korrekt rækkeinddelt.
   Rækkeinddelingen følger reglerne for træningsskydning.
* Hvis der er flere skytter med samme resultat efter hovedskydningen,
   foretages omskydning blandt de pågældende skytter med to doubléer til
   hver af de 4 sider. Alle kort skal være skudt senest kl. 20.30 aht.
   omskydning.
* Det er kun skyttens bedste kort, der tæller i den åbne skydning.
* Der uddeles én vandrepokal i hver af de tre rækker - Mesterrække,
   A-række og Juniorrække; både i den lukkede og åbne skydning.
* Der udlokkes 50% af indskuddet i præmier. Ved 1 til 7 skydekort i en
   række udloddes hele præmiebeløbet i førstepræmie. Ved 8 til 14
   skydekort udloddes 60% af præmiebeløbet til 1. præmie og 40% til 2.
   præmie. Ved over 15 skydekort udloddes 50% af præmiebeløbet til 1.
   præmie, 30% til 2. præmie og 20% til 3. præmie.
* Hvis en skytte vinder vandrepokalen i en række 3 gange i træk eller 4
   gange i alt, vindes pokalen til ejendom.

Pokaler udgår, når de er overskrevet eller efter bestyrelsens vurdering. 

 

Regler for præmieskydning for medlemmer 

* Der afholdes præmieskydning for medlemmer én gang pr. sæson.
* Kun medlemmer af Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforening kan deltage i   denne præmieskydning.
* Præmieskydning afvikles som en traditionel jagtskydning til 24 duer. I    
   mesterrækken skal der dog skydes til 40 duer.
* Prisen for deltagelse i skydningen er 2 gange den alm. kortpris.
* Der dystes i to discipliner - lukket skydning og åben skydning, og der
   uddeles præmier og pokaler i begge discipliner. Kun det første kort, der
   skydes, tæller i den lukkede skydning. De efterfølgende kort tæller alle i
   den åbne skydning. Hvis skytten kun ønsker at deltage i den åbne
   skydning, skal dette meddeles i forbindelse med køb af det første
   skydekort.
* Inden uddeling af pokaler sikres det, at skytten er korrekt rækkeinddelt.
   Rækkeinddelingen følger reglerne for træningsskydning.
* Hvis der er flere skytter med samme resultat efter hovedskydningen,
   foretages omskydning blandt de pågældende skytter med to doubléer til
   hver af de 4 sider. Alle kort skal være skudt senest kl. 20.30 aht.
   omskydning.
* Det er kun skyttens bedste kort, der tæller i den åbne skydning.
* Der uddeles én vandrepokal i hver af de tre rækker - Mesterrække,
   A-række og Juniorrække; både i den lukkede og åbne skydning.
* Der udlokkes 50% af indskuddet i præmier. Ved 1 til 7 skydekort i en
   række udloddes hele præmiebeløbet i førstepræmie. Ved 8 til 14
   skydekort udloddes 60% af præmiebeløbet til 1. præmie og 40% til 2.
   præmie. Ved over 15 skydekort udloddes 50% af præmiebeløbet til 1.
   præmie, 30% til 2. præmie og 20% til 3. præmie.
* Hvis en skytte vinder vandrepokalen i en række 3 gange i træk eller 4
   gange i alt, vindes pokalen til ejendom.

Pokaler udgår, når de er overskrevet eller efter bestyrelsens vurdering.
 

 

Regler for doublétrap 

* Der skydes doublétrap hver tirsdag i april, maj, juni og juli måned.
* Der skydes til i alt 20 duer fra 5 standpladser; Først 1 enkelt due så 1 double     og til sidst 1 enkelt due på hver standplads.

Regler for ung mod + 45 år gammel

  • Der afholdes ung mod + 45 år gammel én gang pr. sæson.
  • Prisen for at deltage i denne skydning er alm. kortpris + 15 kr.
  • Der skydes efter Danmarks Jægerforbunds Regler for flugtskydning.
  • Alle kan deltage, men kun medlemmer af foreningen kan vinde pokaler og deltage i holdskydningen.
  • Der skydes kun til 24 duer, det gælder alle rækker - både mester, A og junior række.
  • Der er iblandet nogle sorte duer, og hvis de træffes i første skud, tælles de sammen til sidst og det giver en lille præmie. Kommer den sort due i double, skal denne også træffes i første skud for at tælle med.
  • Hold skydning: Dem under 45 år skyder mod dem over 45 år. De 7 bedste fra hvert hold tæller med, det vindende hold får en fælles præmie.
  • Dagens bedste skytte får tildelt en vandrepokal samt en lille præmie
  • Dagens bedste A skytte får tildelt en vandrepokal samt en lille præmie
  • Dagens bedste junior skytte får tildelt en vandrepokal samt en lille præmie

    Skydelederen på banen er flugtskydningsformanden eller den ældste tilstedeværende flugtskydningsinstruktør.

Hvilken række skal jeg skyde i ?

Mester-række:
Hvis dit gennemsnit er over 21,00.

A-række:
Fra den 1/1 i det år, du fylder 21 år eller hvis dit gennemsnit er under 20,99.

Junior-række:
Du kan skyde i denne række, indtil den 31/12 i det år, du fylder 20 år.

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes