Logo.png       Velkommen til Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforenings hjemmeside.

 
Med hjemmesiden vil vi løbende holde såvel medlemmer som alle andre interesserede orienteret om foreningen gennerelt, bestyrelse, samarbejdsrelationer m.m. Men ikke mindst de aktiviteter der foregår i foreningen. Du får overblik ved at kigge på oversigten øverst på siden, og som medlem er du naturligvis velkommen til at deltage.
Foreningen er tilknyttet Danmarks Jægerforbund og som medlem er du dermed en del af jægerfælleskabet i Danmark.

 jagthornhjemmeside.jpg

Så åbner vi op igen efter de regler der nu gæller her under Corona krisen.

vi starter flugtskydning på Lørdag Den. 06.03.2021.

Det bliver sådan at men kan være 20 skytter i 2 timer fra 10:30 til 12:30 så er der en pause på 30 min. hvorefter anden hold på 20 skytter så skyder fra 13:00 til 15:00.

Det er først til mølle BOOK HER UNDER PÅ LINKET.

https://nees-boevling-lemvig-jagtforening.planway.com

 

Vi overholder retningslinjerne fra jægerforbundet.

• Mundbind skal bæres på offentligt tilgængelige steder indendørs – også skydebaner og

klubhuse. Lukkede holdtræning fraviger ikke dette krav. Kravet gælder for alle på 12

år og der over. Der skal ikke bæres mundbind under selve skydningen – det gælder

både udøvere, trænere og skydeledere. Det skal bæres ved ankomst og ophold i klubhus, samt til og fra skydebanen.

• Hvis der er flere grupper til stede på det samme idrætsanlæg/skydebane, skal man

sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet

gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver skydeafsnit. Det er

muligt at inddele store skydebaner i mindre zoner med tydelig markering, som klart

afgrænser skydeafsnit/zonen. Dvs. samme skydehus kan opdeles i flere skydeafsnit/zoner og benyttes samtidig.

• Hver gruppe betragtes som et selvstændigt arrangement. Grupper må ikke flettes, ligesom deltagere og trænere/skydeleder/banekommandør ikke må skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten og ophold i klubhuset. Hver gruppe skal have egen

træner og træningsforløb.

• En træner/skydeleder/banekommandør kan godt træne flere hold, bare ikke samtidigt,

hvorfor det kræver tidsforskudte holdtræning.

• Skytter skal straks ved ankomst til skydebanen placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten.

• Udøvere møder så vidt muligt op omklædt og tager hjem umiddelbart efter endt udendørsaktivitet.

 

https://www.jaegerforbundet.dk/media/16912/vejledning-for-skydeaktiviteter-i-dgi-skydning_corona_ver-8-002.pdf

M.v.h.

Bestyrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Djf nyheder
3. mar. 2021
For mange fugle er vinterens strenghed et spørgsmål om liv eller død. Selv har jeg kun oplevet én eneste jagttur, der udviklede sig til en farlig situation.
3. mar. 2021
Ved det ekstraordinære kredsmøde i Kreds 6 d. 2 marts 2021 var der blot et væsentligt punkt på dagsordenen: Valg af ny Kredsformand.
2. mar. 2021
Jægerforbundet har indgået rabataftale med Danske Lægers Vaccinations Service, der giver rabatter på en række vacciner og konsultationsgebyr til alle DJ-medlemmer.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes