Logo.png       Velkommen til Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforenings hjemmeside.

 
Med hjemmesiden vil vi løbende holde såvel medlemmer som alle andre interesserede orienteret om foreningen gennerelt, bestyrelse, samarbejdsrelationer m.m. Men ikke mindst de aktiviteter der foregår i foreningen. Du får overblik ved at kigge på oversigten øverst på siden, og som medlem er du naturligvis velkommen til at deltage.
Foreningen er tilknyttet Danmarks Jægerforbund og som medlem er du dermed en del af jægerfælleskabet i Danmark.

 jagthornhjemmeside.jpg

Ønsker du at tage jagttegn ?
Nyt hold starter op  
MANDAG D. 6 December 2021.
Undervisningen vil forløbe mandag aften fra
kl. 19-21 og slutter i april måned 2022.
Kurset er på ca. 35 timer og det eneste man skal bruge udover godt humør og flittighed, er en teoribog.
Pris 1800 kr.
eks. Undervisningsmaterialer
Undervisningen finder sted i Nees, i Jagtforeningens lokaler.
Tilmelding og anden info. på mail: Husballe88@gmail.com
Venlig Hilsen
Jagttegnsinstruktør Thomas Husballe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Djf nyheder
15. okt. 2021
Den europæiske rødliste over fugle er netop blevet vurderet og offentliggjort. 544 fuglearters udryddelsesrisiko i Europa er vurderet igennem et samarbejde mellem Birdlife International og IUCN (Union for the Conservation of Nature). …
15. okt. 2021
Efteråret byder på valg af nyt hovedbestyrelsesmedlem, ny kredsformand og HB-suppleant i den vestjyske kreds 2.
15. okt. 2021
At være i naturen gør os mennesker godt både fysisk og mentalt. Derfor kæmper Friluftsrådet for at give alle danskere adgang til naturen.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes